WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH PROJEKTU MŁODZI AKTYWNI I EFEKTYWNI OD DZIŚ

Niniejszym prezentujemy wstępne listy rankingowe biznesplanów po ocenie merytorycznej.

Uczestnik/czka projektu, którego biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie lub znajduje się na liście rezerwowej, ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania).

Procedura odwoławcza oraz wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego projektu.

 

Listy rankingowe: Listy rankingowe

Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu: Wniosek o ponowne rozpatrzenie Biznesplanu w ramach projektu Młodzi aktywni i efektywni od dziś