Szkolenia przed założeniem działalności gospodarczej

W dniach 25.11.2021 r. do 03.12.2021 r.         zostaną przeprowadzenia szkolenia przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej dotyczące zagadnień związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

W trakcie szkoleń obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, stosowanie rękawiczek. Sale szkoleniowe będą codziennie dezynfekowane.

Poniżej znajduje się Szczegółowy harmonogram z przypisanymi osobami do poszczególnych grup oraz plan szkoleń.

plan szkoleń gr 1

plan szkoleń gr 2

plan szkoleń gr 3

plan szkoleń gr 4

Podział na grupy szkoleniowe Uczestników Uczestniczek projektu