Wyniki oceny merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Młodzi aktywni i efektywni od dziś”

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczamy listy rankingowe Kandydatek/Kandydatów zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji oraz listę rezerwową Kandydatów do III etapu rekrutacji.

Informujemy, że formularz rekrutacyjny o numerze 10/2021/TARR-POWER odpadł na ocenie merytorycznej w związku z niespełnieniem kryterium dostępu do projektu.

Informujemy, że formularze o numerze 66/2021/TARR-POWER został wycofany z oceny merytorycznej z powodu rezygnacji Kandydata.

Dodatkowo uprzejmie informujemy, że III etap rekrutacji tj. rozmowa z doradcą zawodowym jest zaplanowany na 15-17 listopad 2021 r. w siedzibie tut. Agencji.

Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie zamieszczony na stronie internetowej w najbliższych dniach.

LISTA KANDYDATEK ZAKWALIFIKOWANYCH DO III ETAPU REKRUTACJI.pdf

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO III ETAPU REKRUTACJI.pdf

LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW.pdf