Zakończenie rekrutacji do projektu „Młodzi aktywni i efektywni od dziś”.

27  września br. o godz. 15:30 zakończyła się rekrutacji do projektu „Młodzi aktywni i efektywni od dziś”.

Komisja rekrutacyjna  przystępuje do oceny formalnej i merytorycznej złożonych dokumentacji rekrutacyjnych.