PUBLIKACJA DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH oraz PLANOWANY TERMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Uprzejmie Informujemy, że cała dokumentacja związana z udziałem w projekcie „Młodzi aktywni i efektywni od dziś” zostanie udostępniona na stronie projektowej po zaakceptowaniu przez Instytucję Pośredniczącą – WUP w Rzeszowie.

Dokładny termin rekrutacji zostanie podany do Państwa wiadomości w dniu udostępnienia dokumentów projektowych. Rekrutacja rozpocznie się nie wcześniej niż po upływie 10 dni roboczych od dnia publikacji niniejszych dokumentów na stronie projektowej.

Planowany termin rekrutacji sierpień 2021 r.