WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH PROJEKTU MŁODZI AKTYWNI I EFEKTYWNI OD DZIŚ

Niniejszym prezentujemy wstępne listy rankingowe biznesplanów po ocenie merytorycznej. Uczestnik/czka projektu, którego biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie lub znajduje się na liście rezerwowej, ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania). Procedura odwoławcza oraz wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego Read more about WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH PROJEKTU MŁODZI AKTYWNI I EFEKTYWNI OD DZIŚ[…]

Nabór biznesplanów w ramach projektu „Młodzi aktywni i efektywni od dziś”

  Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż nabór biznesplanów w ramach projektu „Młodzi aktywni i efektywni od dziś” dla obecnych Uczestników/czek projektu prowadzony będzie od 10grudnia 2021 r. do 20 grudnia 2021 r. W technicznym wypełnieniu Biznesplanu pomocą Uczestnikowi/czce projektu będzie służył Ekspert dotacyjny, który dokona również oceny formalnej biznesplanu.   Biznesplany będzie można składać wraz z Read more about Nabór biznesplanów w ramach projektu „Młodzi aktywni i efektywni od dziś”[…]

Szkolenia przed założeniem działalności gospodarczej

W dniach 25.11.2021 r. do 03.12.2021 r.         zostaną przeprowadzenia szkolenia przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej dotyczące zagadnień związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. W trakcie szkoleń obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, stosowanie rękawiczek. Sale szkoleniowe będą codziennie dezynfekowane. Poniżej znajduje się Szczegółowy harmonogram z przypisanymi osobami do poszczególnych grup oraz Read more about Szkolenia przed założeniem działalności gospodarczej[…]

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU – LISTY RANKINGOWE

Poniżej przedstawiamy listy rankingowe Kandydatów/ek zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwowe Kandydatów/ek niezakwalifikowanych do projektu „Młodzi aktywni i efektywni od dziś” realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie Read more about WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU – LISTY RANKINGOWE[…]

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – szkolenia przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej

W dniach 25.11.2021 r. do 03.12.2021 r.  zostaną przeprowadzenia szkolenia przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej. Poniżej znajduje się Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia. Informacja z przypisanymi osobami do poszczególnych grup zostanie ukazana w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji planowo w dniu 22-23.11.2021 r. Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – szkolenia przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej

Szczegółowy harmonogram III etapu rekrutacji do projektu – rozmowa z Doradcą zawodowym.

W dniach 15.11.2021 r. – 17.11.2021 r.  zostanie przeprowadzony III etap rekrutacji tj.: Rozmowa z doradcą zawodowym weryfikująca predyspozycje Kandydatów/Kandydatek do prowadzenia działalności gospodarczej oraz określenie potrzeb szkoleniowych. Szczegółowy harmonogram wsparcia 09.11.2021 Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram spotkań Kandydatów/Kandydatek z Doradcą zawodowym. III etap rekrutacji – szczegółowy harmonogram

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w projekcie „Młodzi aktywni i efektywni od dziś”

W związku z zakończeniem oceny  merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych oraz zakwalifikowaniem do III etapu rekrutacji Rozmowy z doradca zawodowym w ramach projektu „Młodzi aktywni i efektywni od dziś”, uprzejmie prosimy Kandydatów/Kandydatki projektu, o dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 12.11.2021 r., wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w projekcie tj.: oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo (załącznik nr Read more about Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w projekcie „Młodzi aktywni i efektywni od dziś”[…]

Wyniki oceny merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Młodzi aktywni i efektywni od dziś”

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczamy listy rankingowe Kandydatek/Kandydatów zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji oraz listę rezerwową Kandydatów do III etapu rekrutacji. Informujemy, że formularz rekrutacyjny o numerze 10/2021/TARR-POWER odpadł na ocenie merytorycznej w związku z niespełnieniem kryterium dostępu do projektu. Informujemy, że formularze o numerze 66/2021/TARR-POWER został wycofany z oceny merytorycznej z powodu rezygnacji Kandydata. Read more about Wyniki oceny merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Młodzi aktywni i efektywni od dziś”[…]

Wyniki oceny formalnej złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Młodzi aktywni i efektywni od dziś”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż wszystkie złożone formularze rekrutacyjne w ramach projektu „Młodzi aktywni i efektywni od dziś” przeszyły pozytywnie ocenę formalną. W kolejnych dniach odbędzie się  ocena merytoryczna złożonych formularzy rekrutacyjnych. LISTA KANDYDATEK SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OCENY FORMALNEJ LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OCENY FORMALNEJ

REKRUTACJA DO PROJEKTU „MŁODZI AKTYWNI I EFEKTYWNI OD DZIŚ” od 14 WRZEŚNIA do 27WRZEŚNIA 2021 r.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu  rekrutacji do projektu „Młodzi aktywni i efektywni od dziś” współfinansowanegoze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowyz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącejw ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,. Projekt kierujemy do 40 osób (21 Kobiet, 19 Mężczyzn), które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej Read more about REKRUTACJA DO PROJEKTU „MŁODZI AKTYWNI I EFEKTYWNI OD DZIŚ” od 14 WRZEŚNIA do 27WRZEŚNIA 2021 r.[…]

PUBLIKACJA DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH oraz PLANOWANY TERMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Uprzejmie Informujemy, że cała dokumentacja związana z udziałem w projekcie „Młodzi aktywni i efektywni od dziś” zostanie udostępniona na stronie projektowej po zaakceptowaniu przez Instytucję Pośredniczącą – WUP w Rzeszowie. Dokładny termin rekrutacji zostanie podany do Państwa wiadomości w dniu udostępnienia dokumentów projektowych. Rekrutacja rozpocznie się nie wcześniej niż po upływie 10 dni roboczych od dnia publikacji Read more about PUBLIKACJA DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH oraz PLANOWANY TERMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU[…]

Młodzi aktywni i efektywni od dziś

1 czerwca rozpoczęliśmy realizację projektu, w ramach którego osoby w wieku od 18 do 29 lat będą mogły otrzymać wsparcie finansowe na otwarcie własnej działalności gospodarczej. To 23 tysiące złotych na start i ponad 15 tysięcy w ciągu kolejnych sześciu miesięcy! Projekt „Młodzi aktywni i efektywni od dziś” adresowany jest do osób:  w wieku 18-29 Read more about Młodzi aktywni i efektywni od dziś[…]