WSPARCIE FINANSOWE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKTU Załącznik nr 1 – Biznesplan Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej biznesplanu Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej biznesplanu Załącznik nr 4 – Standard oceny biznesplanu Załącznik nr 5 – Wzór Umowy o udzielenie wsparcia finasowego Załącznik nr 6 – Read more about WSPARCIE FINANSOWE[…]

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowgo WZÓR WNIOSKU DO ZUS DRUK US 7 Załacznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny Załacznik nr 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego Załacznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego Załacznik nr 4 – Karta oceny predyzpozycji Kandydata Załacznik nr 5 – Formularz diagnozy potrzeb Read more about DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA[…]