Celem projektu jest wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 21 Kobiet oraz 19 Mężczyzn bezrobotnych, biernych zawodowo w wieku 18-29 lat zamieszkujących województwo podkarpackie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. oraz utworzenie 35 nowych miejsc pracy w województwie podkarpackim do końca grudnia 2022 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 667 844,00 PLN
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 405 658,92 PLN
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z BUDŻETU PAŃSTWA: 246 425,08 PLN

Aktualności